Regler
 

Regler i forbindelse med udstilling af Simmental 

 

Vi gør særligt opmærksom på, at dette er de regler Dansk Simmental indstiller til brug. Denne kan dog ikke kontrollere de enkelte skuer, og derfor kan holdopdelinger mv. være anerledes på lokalskuerne. 

 

Følgende regler er gældende for simmental ved Landsskuet og Kødkvægskuet:

 

Holdinddeling:

Kvier Køer Tyre
8-10 mdr. Under 3,5 år 8-10 mdr.
10-12 mdr. 3,5-5 år 10-12 mdr
12-15 mdr. 5 år og derover 12-15 mdr.
15-18 mdr.   15-18 mdr.
18-21 mdr.   18-24 mdr.
21-24 mdr.   24-30 mdr.
24-27 mdr.   30-36 mdr.
27-30 mdr.   3-4 år
    4 år og derover.

 

Køer skal have kælvet inden for de sidste 15 mdr. før udstillingsdagen. Køer med og køer uden kalv bedømmes i samme hold.

 

Besætningsgrupper: En besætningsgruppe består af mindst 3 dyr udstillet i ovennævnte hold. Gruppen sammensættes alene efter udstillerens skøn mht. køn, alder osv. 

 

Vedr. deling af hold og overtilmelding
Dommeren kan dele holdet, hvis der er mødt flere end 12 dyr. Ved 13 dyr deles med de 7 ældste i hold A og de 6 yngste i hold B. Ved 14 dyr i et hold deles med de 7 ældste i hold A og de 7 yngste i hold B. 

 

Overtilmelding

Ved overtilmelding til Kødkvægskuet frasorteres de yngste dyr (både kvier og tyre) først. Hvis en udstiller kun har et enkelt dyr tilmeldt, vil det dog ikke blive frasorteret.

 

Bedømmelsen
Alle dyr bedømmes holdvis, oprangeres og tildeles points. Der uddeles rosetter svarende til det tildelte antal points. 

 

Dommeren giver en kort karakteristik af dyrene. De to først placerede dyr med mindst 23 points i hvert hold deltager i ærespræmiekonkurrencen. 

 

Ærespræmiekonkurrence
Alle kvalificerede dyr (se ovenfor) møder i ringen. Dommeren udpeger ærespræmiedyrene i prioriteret rækkefølge. Her kan der tildeles 24 points til de allerbedste. Bedste kvie, tyr, ko samt bedste hundyr udpeges. 

 

Bedste kvie, tyr og ko modtager bånd. 

 

Interbreed
Bedste han- og hundyr deltager i Interbreed-konkurrencen på tværs af alle racer. 

 

Vandrepokaler -og klokker
I forbindelse med ærespræmiekonkurrencen ved Landsskuet udpeges dyr til modtagelse af følgende vandrepræmier: 

- ”Klokken”, bedste hundyr

- ”Stentyren”, bedste handyr

- ”Verner Olesens klokke”, bedste ko

- ”TopDanmarks vandrepokal”, bedste kvie

- ”Juniorpokalen”, bedste individ under 15 mdr.

 
Oversæt
Nyheder
17.04.2018, Ændringer i dyrskueregler
...
17.12.2017, Nyhedsbrev
...
17.12.2017, Besætningskåring
...
ALLE NYHEDER