Regler

ReglerI registreringsarbejdet med kødkvæg er ca 1.500 avlsbesætninger tilmeldt vejekontrollen. De pågældende avlsbesætninger er kandidater til at kunne certificeres som “Aktiv Avlsbesætning”, hvilket forudsætter, at visse krav til avlsmæssige aktiviteter og forhold er opfyldte. Der stilles krav om vejninger, at køerne bedømmes, de anvendte tyres S-indeks samt om individafprøvning af tyre.
 
Aktive Avlsbesætninger opgøres fire gange årligt.
Du kan tjekke, om din besætning er kvalificeret ved at bestille udskriften Aktive Avlsbesætninger på dit RYK-kontor eller direkte via programmet Dyreregistrering.
 
Reglerne kan ses nedenfor. Du kan trække udskriften Aktive check 365 dage, hvis du er i tvivl om, hvorfor besætningen ikke opfylder kravene.
 
Der er fire krav til at være med i Aktive Avlsbesætning

• Mindst 80 procent af besætningens kalve skal være vejet ved fødsel, 200 dage og 365 dage. (obligatorisk)

 
• Alle besætningens køer over fire år skal være bedømt.

 
• En procentdel (40-60, afhængig af race) af besætningens insemineringer/løbninger skal være med tyre med et S-indeks på mindst 108.

 
• Mindst 10 procent af besætningens tyrekalve skal indsættes på individafprøve, dog mindst en kalv hvert andet år.


Vejning er obligatorisk, desuden skal mindst ét af de tre andre krav være opfyldt.

 
Oversæt
Nyheder
06.04.2020, Nyhedsbrev fra Dansk Kødkvæg nr. 5
Landbrug & Fødevarer Kvægs årlige kongres er
hvert år et tilløbsstykke med masser af tilhørere,
der bruger ...
06.04.2020, Nyhedsbrev fra Dansk Kødkvæg nr. 6
Udbruddet af coronavirus har allerede betydet 3
aflysninger af dyrskuer, nemlig Fjerritslev Dyrskue,
Hobro ...
17.03.2020, Dansk Kødkvægs statistik
Statistik fra Dansk Kødkvæg ...
ALLE NYHEDER