Organisation

På det organisatoriske plan ledes det danske avlsarbejde med simmentalerracen af foreningen "Dansk Simmental".
 
Foreningen blev stiftet i 1975, kort efter at af de første simmentalerdyr var ankommet til Danmark. Herefter kom et officielt avlsarbejde med registreringer, kåringer, dyrskuer, individafprøvninger m.v. hurtigt i gang.
 
Dansk Simmental har siden været inde i en rivende udvikling i et nært samspil med sine medlemmer, Ålestrup Avlsstation, Fællesudvalget for Dansk Kødkvæg samt et væld af internationale kontakter og forbindelser.
 
Dansk Simmental ledes af en bestyrelse på 5 personer, der alle er valgt på den årlige generalforsamling for en periode på to år ad gangen.

 
Bestyrelsesmedlemmerne vælges med basis i de fem regioner, foreningen består af: For Jyllands vedkommende Nord, Midt og Syd, endvidere Fyn med omliggende øer, samt endelig Østdanmark med Sjælland som tyngdepunktet. Generalforsamlingen afholdes hvert år senest i oktober måned på skift i de forskellige landsdele.
 
Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingens afholdelse. Til varetagelse af foreningens og dermed racens interesser nedsætter generalforsamling og bestyrelse en række arbejdsudvalg.

Avlsudvalget, som forestår det løbende arbejde vedr. avlsforanstaltninger med bl.a. individprøver og udvælgelsen af nye insemineringstyre, består af fire medlemmer.
 
Foreningen er repræsenteret i Fællesudvalget for Dansk Kødkvæg. Dyrskueudvalget arbejder specielt med sommerens dyrskuer samt Kødkvægsskuet i forbindelse med Agromek i januar måned. Et bestyrelsesmedlem varetager den internationale kontakt, ikke mindst forbindelsen til Verdens-simmentalerforeningen og til den europæiske simmentalerforening. Herudover nedsættes der ad-hoc-udvalg, efterhånden som behovet opstår. Således forestod et Jubilæumsudvalg foreningens 25 års jubilæum i 2000, og der er nedsat et Verdenskongresudvalg med henblik på afholdelsen af Simmentaler Verdenskongres i Danmark i 2004.
 
”Simmentaleren” – foreningens medlemsblad - udkommer 4 gange årligt. Bladet udgives i samarbejde med Give bogtrykkeri A/S.
 
Lokalforeninger: Til foreningen er knyttet fem selvstændige foreninger, der arbejder lokalt i de ovenfor nævnte 5 regioner (lokalforeninger).
 
Dansk Simmental ledes af en bestyrelse på 5 personer, der alle er valgt på den årlige generalforsamling for en periode på to år ad gangen.


Bestyrelsesmedlemmerne vælges med basis i de fem regioner, foreningen består af: For Jyllands vedkommende Nord, Midt og Syd, endvidere Fyn med omliggende øer, samt endelig Østdanmark med Sjælland som tyngdepunktet. Generalforsamlingen afholdes hvert år senest i oktober måned på skift i de forskellige landsdele.

 

Dyrskuebeklædning

 
Oversæt
Nyheder
06.04.2020, Nyhedsbrev fra Dansk Kødkvæg nr. 5
Landbrug & Fødevarer Kvægs årlige kongres er
hvert år et tilløbsstykke med masser af tilhørere,
der bruger ...
06.04.2020, Nyhedsbrev fra Dansk Kødkvæg nr. 6
Udbruddet af coronavirus har allerede betydet 3
aflysninger af dyrskuer, nemlig Fjerritslev Dyrskue,
Hobro ...
17.03.2020, Dansk Kødkvægs statistik
Statistik fra Dansk Kødkvæg ...
ALLE NYHEDER