Aktive avlsbesætninger

Regler
I registreringsarbejdet med kødkvæg er ca 1.500 avlsbesætninger tilmeldt vejekontrollen. De pågældende avlsbesætninger er kandidater til at kunne certificeres som “Aktiv Avlsbesætning”, hvilket forudsætter, at visse krav til avlsmæssige aktiviteter og forhold er opfyldte. Der stilles krav om vejninger, at køerne bedømmes, de anvendte løbetyres S-indeks samt om individafprøvning af tyre.

For at blive godkendt som en del af Aktive Avlsbesætninger skal nedenstående krav opfyldes

  1. 95 procent af dyrene i besætningen skal være med kendt afstamning
  2. Mindst 80 procent af besætningens kalve skal være vejet ved fødsel, 200 dage og 365 dage
    Vejekravet skal kun overholdes for de kalve, som stod i besætningen på tidspunktet for vejetermin.
  3. Alle besætningens køer over fire år skal være kåret
  4. Min. 30 procent af kalvene i en årgang skal være efter en insemineringstyr

Afstamningskrav og vejning er obligatoriske (pkt. 1 og 2). Derudover skal min. et af de to andre krav være opfyldt.

 

Læs mere her:

 
Oversæt
Nyheder
11.11.2021, Aktive avlsbesætninger
Ved du hvad en aktiv avlsbesætning er? Og hvilke Simmentalbesætninger som aktive avlsbesætninger? ...
10.11.2021, ”Nye avlsværdital for kødkvægsracerne”
Avlsværditallene for Jeres racer er nu, for mange egenskabers vedkommende, beregnet nordisk. ...
10.11.2021, Valg til Vikings repræsentantskab
Der er nu valg til Vikings repræsentantskab, så husk at give din stemme til en kødkvægsmand.

Vi ønsker he ...
ALLE NYHEDER