Program til Generalforsamling den 16. oktober

Dagens program:

 

10.00 - 11.30                                   Formiddagskaffe og rundstykker

… SAMT besætningsbesøg hos Jørgen Mouritsen, Mariendalvej 2,

9632 Møldrup.

 

11.30 - 12.00                        Kørsel

 

12.00 – 13.00                                  Frokost i Ravnkilde Forsamlingshus

                                                                 Bygaden 19, Ravnkilde, 9610 Nørager.

En DLG-konsulent er til stede, så der er mulighed for at få en snak med ham om bl.a. kalvefoder og ammeko-mineraler.

 

Ca. 12.45 – 15.00              Ledsagertur til Koldkrigsmuseet i Rebildcentret

(i egne biler).

 

13.00 – 15.00                                  Generalforsamling i Ravnkilde Forsamlingshus (dagsorden vedlagt)
Kaffe og kage i Ravnkilde Forsamlingshus efter afholdt generalforsamling

 

15.30 – 17.30                                  Besætningsbesøg hos Kerstin Seifert og Brian Andersen
1) ca. kl. 15.30 Tradsvejen 36, Ravnkilde, 9610 Nørager

2) ca. kl. 16.00 Mejlbyvej 151, Ravnkilde, 9610 Nørager

 

 

17.30 - ?                                              Fællesspisning og hyggeligt samvær i Ravnkilde Forsamlingshus.

                                                                 Maden leveres fra Mad & Slagter v. Tina og Torben Brander.
Egenbetaling 125,- pr. person (betales på dagen).
Drikkevarer kan købes (øl 10 kr, sodavand 5 kr).
     

                  

Af hensyn til forplejning og planlægning har vi behov for at vide hvor mange der kommer til henholdsvis formiddagskaffe, ledsagertur, generalforsamling og fællesspisning om aftenen.

 

Senest tilmelding 8. oktober 2021 til Kerstin Seifert på kerstin@fedalsgaard.dk eller 21 68 86 33 med oplysning om antal deltagere.

 

Medbring gerne gummistøvler.

 

Vi glæder os til at se jer.

 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

 

………………..

Lidt info vedr. de besætninger vi skal ud at besøge:

Hvolris Simmental, ved Jørgen Mouritsen i Møldrup

Jørgen har en besætning der rummer ca. 40 moderdyr + opdræt.
Han bruger en foldtyr til køerne. Kvierne synkroniseres og insemineres 1 gang, hvorefter de bliver lukket ud.

Jørgen ejer 185 ha og lejer 35 ha. 105 ha er lejet ud til kartoffelavlere.
Dyrene går på de arealer der ikke er særlig praktiske at køre på, og eng-arealerne laves der foder på.

Der er løbende salg af dyr til avl og slagtning.

 

Fedal Simmental, ved Kerstin Seifert og Brian Andersen i Ravnkilde

Kerstin og Brian har en besætning der rummer ca. 34 moderdyr + opdræt.
I vinterhalvåret bliver flest mulige kvier og køer insemineret, og i sommerhalvåret anvendes
2-3 foldtyre til løbning af kvier og køer.

De ejer 33 ha og lejer 31 ha.
Arealerne bruges til planteavl, grovfoderproduktion og naturpleje.

I 2020 blev en ny dybstrøelsesstald på 760 kvm taget i brug.

Der er løbende salg af dyr til avl og slagtning, samt salg af sæd.

 

………………..

Lidt info vedr. ledsagerturen:

I år går ledsagerturen til Rebildcenteret, som i 2016 åbnede en helt ny udstilling om Den Kolde Krig. Udstillingen handler om  de årtier, hvor befolkningen i både øst og vest levede med frygten for atomkrig. Udstillingen tager en række temaer op, som giver indblik i det liv, der blev levet i skyggen af supermagternes våbenkapløb og konflikter.

Udstillingen har særligt fokus på koldkrigsperioden set henholdsvis fra Vesten/NATO og fra Østblokken/Warszawapagten. Et andet emne er det ”NØDDANMARK”, som stod parat, hvis Den Kolde Krig skulle blive varm og måske ende i 3. verdenskrig. I den del af udstillingen fortælles om forholdene for befolkningen og om lokalområdet under en krisesituation. Du får også her mulighed for at få indsigt i historien om det hemmelige bunkeranlæg, REGAN VEST, som skulle huse regenten, ministre og embedsmænd i tilfælde af en atomkrig.

Køreturen fra Ravnkilde Forsamlingshus til Rebildcenteret er 8,7 km og tager ca. 12 minutter.

Klik her for at downloade programmet.

 

 

 
Oversæt
Nyheder
07.05.2022, Ny Simmental repressentant i Dansk Kødkvæg
Bestyrelsen i Dansk Simmental har valgt, at forstærke holdet med kræfter uden for bestyrelsen.
...
22.03.2022, Møde med lokalforeningerne
Referatet fra weekendens møde med lokalforeningerne er lagt ud på hjemmesiden. ...
12.03.2022, AVLSSEMINAR
Mønsted Kulturhus
Lørdag den 19. marts kl. 12:00
Mødet starter med frokost, derefter vil der være et oplæg ...
ALLE NYHEDER