I tilfælde af ulveangreb.

Formodet ulveangreb

Skadelidte skal hurtigst muligt efter et formodet ulveangreb henvende sig til en af Naturstyrelsens ulvekonsulenter, så der kan ske en nærmere undersøgelse af de dræbte eller aflivede dyr. Det er vigtigt, at dødfundne dyr ikke håndteres eller flyttes, men dyret kan efter aftale med vildtkonsulenten tildækkes, så evt. DNA-spor ikke forurenes af andre dyr.

Henvendelse sker til Naturstyrelsens vagttelefon på tlf. nr. 30 34 15 30.

Vagttelefonen er sikrer én indgang til styrelsens ulvekonsulenter i tidsperioden kl. 8.00 – 16.00 365 dage om året. Opkald uden for tidsrummet 8-16 vil blive omstillet til en telefonsvarer, hvor man bliver rådgivet til håndtering af kadaver mm. Her har dyreholdere også mulighed for at indtale en telefonbesked og blive ringet op af en ulvekonsulent den følgende dag efter kl. 8.00.

Naturstyrelsens beslutninger og vurderinger kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Der gives kompensation for skader forvoldt af ulv på husdyr i de tilfælde, hvor Naturstyrelsen kan medgive, at skaden er forvoldt af ulv. Styrelsen beslutter i den konkrete situation, om der kan udbetales kompensation med det samme, eller om der skal laves en nærmere undersøgelse af det dræbte eller sårede husdyr. I de tilfælde vil styrelsen indsamle DNA-spor fra bidmærker på det sårede eller dræbte husdyr. Når undersøgelsen er afsluttet, vil den skadelidte blive meddelt resultatet af undersøgelsen og kompensationens størrelse, hvorefter kompensationen vil blive udbetalt inden for fire uger.

Der ydes kompensation, hvis det vurderes, at de angrebne husdyr har været beskyttet på en forsvarlig måde. Der kræves ikke særlig ulvesikring af hegn, men husdyrene skal have været hegnet inde på en forsvarlig måde, som sikrer dyrene mod andre rovdyr i området. 

Der udbetales et fast beløb per dyr efter følgende satser, der også dækker destruktion af husdyret herunder transport af det dræbte dyr til destruktionsstedet (se tabel).

For skader på andre dyr end dem, der kan findes i skemaet, ydes kompensation baseret på en konkret vurdering med tillæg af omkostninger til destruktion.

 

Læs hele artiklen her:

 
Oversæt
Nyheder
03.12.2019, Ændring af regler
Ændring af tidligere udmelding af regler til dyrskue 2020. ...
07.11.2019, Flotte annoncer i Simmental bladet
Vi har tidligere haft nogle flotte annoncer i vores blad. De pyntede, og jeg tror faktisk også at de virkede. ...
25.10.2019, Kalve til Tyrkiet
Kødkvægs tyrekalve købes til viderefedning i Tyrkiet. Renracet eller krydsning.
Fravænningskalve, gerne mellem 24 ...
ALLE NYHEDER